aby

aby
aby I {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyraz łączący tylko zdania, mianowicie zdanie nadrzędne ze zdaniem podrzędnym wyrażającym cel treści zdania nadrzędnego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czytała całymi nocami, aby zabić bezsenność. Aby dopełnić formalności, należy podpisać dokument. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy ze zdaniem nadrzędnym zdanie podrzędne wyrażające skutek treści zdania nadrzędnego; skutek ten jest często zależny od stopnia nasilenia danej czynności bądź stanu, o których mówi zdanie nadrzędne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Była zbyt biedna, aby pozwolić sobie na wycieczkę. Autobus jest zbyt późno, abyśmy mogli zdążyć. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy ze zdaniem nadrzędnym zdanie podrzędne wyrażające skutek będący pewnym zaskoczeniem, zawierające nieoczekiwane treści': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyjechał, aby zaraz odjechać. Zaczynał palić papierosa, aby natychmiast go gasić. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wprowadza zdanie podrzędne, które rozwija treść zdania nadrzędnego, uzupełnia tę treść, zwykle zawęża; żeby': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chcę, aby zmieniono tę lampę. Nie wydaje się, aby tego nie można było zrobić. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w połączeniu z modulantem {{/stl_7}}{{stl_8}}tylko {{/stl_8}}{{stl_7}}łączy ze zdaniem nadrzędnym zdanie podrzędne wyrażające warunek lub przyczynę treści zdania nadrzędnego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyjdę na spotkanie, aby tylko nie padał deszcz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}aby II {{/stl_13}}{{stl_8}}mod. {{/stl_8}}{{stl_7}}'tym słowem mówiący sygnalizuje, że treść zdania jest życzeniem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aby do wiosny. Aby tylko zdążyć na ostatni pociąg. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Åby — Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • ABy — ist der Name folgender Personen: Aby Warburg ABY ist die Abkürzung für: Air Arabia (ICAO Code) Albany (Georgia), IATA Code des regionalen Flughafens von Albany in Georgia (USA) American Baptist Youth Antenne Bayern, einem deutschen Hörfunksender… …   Deutsch Wikipedia

  • Aby — ist der Name folgender Personen: Aby Warburg ABY ist die Abkürzung für: Air Arabia (ICAO Code) Albany (Georgia), IATA Code des regionalen Flughafens von Albany in Georgia (USA) American Baptist Youth Antenne Bayern, einem deutschen Hörfunksender… …   Deutsch Wikipedia

  • Åby — (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Åby désigne des localités suédoises : Åby, dans la commune de Norrköping Åby, dans la commune d Örebro Åby, dans la commune de Växjö Voir …   Wikipédia en Français

  • ABY — ist der Name folgender Personen: Aby Warburg ABY ist die Abkürzung für: Air Arabia (ICAO Code) Albany (Georgia), IATA Code des regionalen Flughafens von Albany in Georgia (USA) American Baptist Youth Antenne Bayern, einem deutschen Hörfunksender… …   Deutsch Wikipedia

  • ABY — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • Aby — Åby désigne des localités suédoises : Åby, dans la commune de Norrköping Åby, dans la commune d Örebro Åby, dans la commune de Växjö Code   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois… …   Wikipédia en Français

  • Aby — A*by , Abye A*bye , v. t. & i. [imp. & p. p. {Abought}.] [AS. [=a]bycgan to pay for; pref. [=a] (cf. Goth. us , Ger. er , orig. meaning out) + bycgan to buy. See {Buy}, and cf. {Abide}.] 1. To pay for; to suffer for; to atone for; to make amends… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • aby — v. 1. atone for, make amends for [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ABY — is a three letter acronym that may refer to:* Archbishop of York, a senior post in the Church of England * Aby, a town in Lincolnshire, England * After the Battle of Yavin, in Star Wars fiction * Ashburys railway station in the United Kingdom,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”